Bạn sẽ nhận được ít thông báo gây phiền nhiễu hơn trên iPhone và iPad

Apple đang bắt đầu ứng dụng gửi thông báo cho bạn để xem lại trên App Store.

Apple sẽ không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba yêu cầu bạn rời khỏi ứng dụng nhưng thay vào đó sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho phép bạn đưa xếp hạng theo sao mà không phải rời ứng dụng mà bạn đang sử dụng.

Bạn sẽ nhận được ít thông báo gây phiền nhiễu hơn trên iPhone và iPad

Thông báo nhắc bạn xem lại ứng dụng bạn đang sử dụng và cung cấp cho bạn một hệ thống đánh giá năm sao nhưng nó không giống như bạn có thể để lại nhận xét trong bài đánh giá của bạn mà không chuyển sang App Store.

Một lần, hai lần, ba lần nhắc nhở

Mỗi ứng dụng chỉ được phép nhắc bạn ba lần một năm theo cách này.

Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không được liên tục yêu cầu cung cấp cho ứng dụng xếp hạng cập nhật và bạn sẽ chỉ nhận được một vài thông báo trong suốt một năm.

Cho đến gần đây, Apple sẽ xóa các bài đánh giá trước đó khỏi danh sách cửa hàng ứng dụng sau khi nó được cập nhật. Apple đã bỏ tính năng này mặc dù vậy các nhà phát triển sẽ ít nghiêng để đẩy thông báo đến điện thoại của bạn yêu cầu đánh giá. 

Nếu bạn vẫn không thích cách Apple mới khuyến khích bạn xếp hạng ứng dụng, bạn có thể tắt tất cả các ứng dụng bằng cách đi đến ứng dụng Cài đặt iOS.

Xem thêm: Xiaomi Redmi 4A đạt doanh thu “khủng” đang được bán tại Ấn Độ

Categories: iPhone

Tags:

Leave A Reply

Your email address will not be published.